Milwaukee Puppies

Apply Now
  
  Available Puppies 
Toy Shmorki boy

$1400


Toy Shmorki  girl

1400


Toy Teddi girl

$1300

Teddi boy

$1000


Toy Malti Poo 
Girl
$1500
Toy Teddi Boy

$1200
Toy Teddi Boy

$1200
Yoshih Girl

$1,300.00
Teddi
Yorki Girl
SOLD

Teddi Yorki Girl
$1000
SOLD

Yoshih Boy
$1,300.00

Yoshih Girl
$1,300.00

Share by: